Kredyty i pożyczki mieszkaniowe

Opłacalność kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne należą do kredytów o najniższym oprocentowaniu. Osobie prywatnej właściwie ciężko byłoby zdobyć kredyt na bardziej korzystnych warunkach. Jednak również w tym segmencie znajdziemy oferty, które różnią się warunkami.

Przy kredytach hipotecznych warto zwrócić uwagę na pewne opłaty, które nie od razu się rzucają w oczy. Jednym z takich ukrytych kosztów jest spread. Występuje on przy kredytach hipotecznych w walucie obcej. Jest to różnica między kosztem nabycia i sprzedaży danej waluty. W efekcie ta sama wielkość raty wyrażonej w walucie obcej może się różnić w poszczególnych bankach kiedy przeliczymy ją na złotówki. Kredyt bowiem spłacamy w złotówkach, ale jest to przeliczane z waluty w jakiej zaciągnęliśmy kredyt.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>